Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Medicinfritt erbjudande – rätt till medicinfri behandling vid psykisk ohälsa

Välkommen till rikskampanjen “Medicinfritt erbjudande – rätt till behandling utan psykofarmaka”.
Vi som startat denna kampanj är den ideella föreningen Equal Stockholm. Vi vill tillsammans med andra föreningar, företag, facebookgrupper och privatpersoner verka för att vi i Sverige får samma rättigheter och möjligheter som finns i andra länder när det gäller tillgång till psykiatrisk vård utan psykofarmaka.

Kampanjen driver frågan:
Rätt till behandling utan psykofarmaka

Artiklar

Storbritannien: Patienter lägger politiska förslag för att få hjälp

S

I Storbritannien pågår flera olika förslag för att lyfta problematiken med psykofarmaka och dess biverkningar.

Marita Franzén
Foto: Privat

Marita Franzén bor utanför Örnsköldsvik. Hon har egen erfarenhet av att äta psykofarmaka. Efter 10 år på antidepressiva SNRI-läkemedel och 15 på opioider och antiepileptika, i synnerhet Gabapentin, vet hon mycket om läkemedelseffekter, de negativa inräknade. Men hon vänder sig emot det höga tonläget och den ofta polariserade debatten i ämnet:

– Piller kan vara bra i vissa situationer, men vi är många som menar att det råder ett väldigt överförskrivande. Det behövs alternativ och information, säger Marita, som hade det särskilt svårt vid utsättning av SNRI-preparat: (more…)

I Norge har man rätt till medicinfri psykiatri – så här gick det till

I

För några år sedan fick man som patient rätt till medicinfri psykiatrisk vård i samtliga av Norges fyra sjukvårdsregioner. Det var frukten av att fem patientorganisationer gick samman och tillsammans drev norska myndigheter och politiker att fatta beslutet.
I denna film berättar föreningen Hvite Örns ordförande Jan- Magne Sörensen på ett mycket roligt och underhållande sätt om bakgrunden till beslutet, hur det gick till att driva fram det och hur utfallet har blivit.

(more…)

Medicinfritt Danmark?

M

Behandlingsutbudet i psykiatrin skall utvidgas så att alla får möjlighet till behandling utan psykofarmaka. Det är huvudbudskapet i en partimotion från danska Socialistiskt Folkeparti

trine torp
Trine Torp Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti. Fotograf: Steen Brogaard

(more…)

Läkemedelsberoende och läkemedelsbiverkningar – det nedtystade folkhälsoproblemet!

L

Varje år skrivs det ut över två miljoner recept på psykoaktiva mediciner i Sverige. En stor andel av dessa mediciner är beroendeframkallande. I princip alla har andra kraftiga biverkningar. Trots det är det i stort tyst om läkemedelsberoende och läkemedelsbiverkningar. Troligtvis beroende på att det är den vanliga sjukvården som skriver ut en majoritet av all psykofarmaka och att läkemedel i stort sett är det enda vården kan erbjuda personer som mår dåligt. (more…)

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas