Kampanj om att välja medicinfria behandlingar!
Medicinfritt erbjudande – rätt till medicinfri behandling vid psykisk ohälsaVälkommen till rikskampanjen “Medicinfritt erbjudande – rätt till medicinfri behandling vid psykisk ohälsa”.
Vi som startat denna kampanj är den ideella föreningen Equal och RFHL-Uppsala. Vi vill tillsammans med andra föreningar, Facebookgrupper och privatpersoner verka för att vi i Sverige får samma rättigheter som finns i våra grannländer när det gäller tillgång till läkemedelsfri behandling.

Kampanjen driver två frågor:

  1. Rätt till behandling utan psykofarmaka för de som vill
  2. Rätt till patientstyrd nedtrappning av psykofarmaka för de som vill.

Senaste nytt!

Storbritannien: Patienter lägger politiska förslag för att få hjälp

S

I Storbritannien pågår flera olika förslag för att lyfta problematiken med psykofarmaka och dess biverkningar. Marita Franzén bor utanför Örnsköldsvik. Hon har egen erfarenhet av att äta psykofarmaka. Efter 10 år på antidepressiva SNRI-läkemedel och 15 på opioider och antiepileptika, i synnerhet Gabapentin, vet hon mycket om läkemedelseffekter, de negativa inräknade. Men hon vänder sig emot det...

Stephan Hau berättar om hur det fungerar i Tyskland

S

Stephan Hau är professor i psykologi vid Stockholms Universitet. Han flyttade till Sverige från Tyskland 2005. Han har stor erfarenhet av hur de bägge länderna fungerar och inte fungerar när det gäller behandling av psykisk ohälsa. I Sverige äter mer än en och halv miljon människor psykofarmaka av något slag varje dag. Det utgör cirka 15 % av befolkningen. I Tyskland är motsvarande andel 6 – 7 %...

I Norge har man rätt till medicinfri psykiatri – så här gick det till

I

För några år sedan fick man som patient rätt till medicinfri psykiatrisk vård i samtliga av Norges fyra sjukvårdsregioner. Det var frukten av att fem patientorganisationer gick samman och tillsammans drev norska myndigheter och politiker att fatta beslutet. I denna film berättar föreningen Hvite Örns ordförande Jan- Magne Sörensen på ett mycket roligt och underhållande sätt om bakgrunden till...

Medicinfritt Danmark?

M

Behandlingsutbudet i psykiatrin skall utvidgas så att alla får möjlighet till behandling utan psykofarmaka. Det är huvudbudskapet i en partimotion från danska Socialistiskt Folkeparti Behandling i psykiatrin skall utvidgas så att det i högre grad än i dag är möjligt att få behandling utan medicin. Så är inte fallet idag enligt då det kan svårt att få behandling utan psykofarmaka. Det är absurt...

Läkemedelsberoende och läkemedelsbiverkningar – det nedtystade folkhälsoproblemet!

L

Varje år skrivs det ut över två miljoner recept på psykoaktiva mediciner i Sverige. En stor andel av dessa mediciner är beroendeframkallande. I princip alla har andra kraftiga biverkningar. Trots det är det i stort tyst om läkemedelsberoende och läkemedelsbiverkningar. Troligtvis beroende på att det är den vanliga sjukvården som skriver ut en majoritet av all psykofarmaka och att läkemedel i...

Kampanj om att välja medicinfria behandlingar!

STÖTTA KAMPANJEN!

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas