Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Psykoaktiva ämnen i Sverige

P

Vi vill med denna kampanj ge alla personer möjligheter att må så bra som möjligt. Det innebär att vissa kommer att äta mediciner och att andra inte gör det. Med tanke på den stora förskrivningen och konsumtionen av psykoaktiva ämnen i Sverige bedömer vi det inte som nödvändigt att verka för att fler skall få medicin. Vi ser inte, till skillnad från vissa läkemedelsföretag och där till knutna läkare och forskare, att det råder medicinsk underbehandling av psykisk ohälsa.

Vi menar däremot att det råder ett underutbud av samtalsbehandlingar och annan läkemedelsfri behandling och vår erfarenhet säger oss att väldigt många patienter hellre skulle vilja ha samtalsbehandling än psykofarmaka.

År (Region: riket)
Läkemedel
Kön (Ålder: 0-85+)
Antal patienter
2017
Adhd-medel centralstimulantia
Båda könen
104 421
2017
Adhd-medel icke centralstimulantia
Båda könen
17 271
2017
Antidepressiva
Båda könen
975 196
2017
Antidepressiva SSRI
Båda könen
631 649
2017
Antipsykotika exkl. litium
Båda könen
151 434
2017
Opioider
Båda könen
734 293
2017
Sömn- och lugnande medel
Båda könen
755 076
2017
Antiepileptika
Båda könen
250 574
S:a
3 619 914

2017 skrevs det ut nästan tre miljoner recept på psykoaktiva ämnen i Sverige. Många personer upplever sig hjälpta av dessa ämnen och det är jättebra. En hel del känner att de inte blir hjälpta. Vissa att de mår direkt dåligt av medicinerna. I princip alla psykoaktiva ämnen har biverkningar. Vissa av oss är mer känsliga än andra för dessa. Det måste finnas en stor tillgång till psykiatrisk vård och behandling även för de som är känsliga eller för de som helt enkelt inte vill stoppa i sig tabletter.

Det finns ingen statistik, som vi hittat att få tag på, gällande antalet samtalsbehandlingar i Sverige. Antalet biverkningar som rapporteras in till Läkemedelsverket uppgick under 2017 till något över 8 000. Med tanke på att i princip alla ovanstående läkemedel har dokumenterade biverkningar är det lätt att inse att det råder en kraftig underrapportering av biverkningar i Sverige.

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas