Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

KategoriInternationellt

I Finland behandlar man psykos med samtal

I

Öppnar medicinfri behandling för ett stort paradigmskifte som mer än fyrdubblar andelen som tillfrisknar? Kan diagnosen schizofreni reduceras till en tiondel på årsbas samtidigt som sjukskrivningarna reduceras med en tredjedel? Ja, det är faktiskt möjligt om man slutar använda den standardbehandling med antipsykotiska preparat som bl.a. Socialstyrelsen rekommenderar.

Läs denna debattartikel av Walter Keim från norska Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i norska Dagens Medisin

Storbritannien: Patienter lägger politiska förslag för att få hjälp

S

I Storbritannien pågår flera olika förslag för att lyfta problematiken med psykofarmaka och dess biverkningar.

Marita Franzén
Foto: Privat

Marita Franzén bor utanför Örnsköldsvik. Hon har egen erfarenhet av att äta psykofarmaka. Efter 10 år på antidepressiva SNRI-läkemedel och 15 på opioider och antiepileptika, i synnerhet Gabapentin, vet hon mycket om läkemedelseffekter, de negativa inräknade. Men hon vänder sig emot det höga tonläget och den ofta polariserade debatten i ämnet:

– Piller kan vara bra i vissa situationer, men vi är många som menar att det råder ett väldigt överförskrivande. Det behövs alternativ och information, säger Marita, som hade det särskilt svårt vid utsättning av SNRI-preparat: (more…)

Medicinfritt Danmark?

M

Behandlingsutbudet i psykiatrin skall utvidgas så att alla får möjlighet till behandling utan psykofarmaka. Det är huvudbudskapet i en partimotion från danska Socialistiskt Folkeparti

trine torp
Trine Torp Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti. Fotograf: Steen Brogaard

(more…)

I Norge har man rätt till medicinfri psykiatri – så här gick det till

I

För några år sedan fick man som patient rätt till medicinfri psykiatrisk vård i samtliga av Norges fyra sjukvårdsregioner. Det var frukten av att fem patientorganisationer gick samman och tillsammans drev norska myndigheter och politiker att fatta beslutet.
I denna film berättar föreningen Hvite Örns ordförande Jan- Magne Sörensen på ett mycket roligt och underhållande sätt om bakgrunden till beslutet, hur det gick till att driva fram det och hur utfallet har blivit.

(more…)

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas