Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Information om behandlingen av dina personuppgifter

I

Medicinfritt Erbjudande behandlar dina personuppgifter för att handlägga din medverkan i Medicinfritt Erbjudandes insamling av namn. Vi kommer även att använda uppgifterna för en statistisk sammanställning för vår redovisning.

Uppgifter hanteras av föreningen Medicinfritt Erbjudande. Denne får endast använda uppgifterna för att administrera ditt din medverkan i Medicinfritt Erbjudandes insamling av namn.

Medicinfritt Erbjudande behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, i enlighet med personuppgiftslagen samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter sparas så länge Medicinfritt Erbjudande har behov av att handlägga dina uppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som Medicinfritt Erbjudande behandlar. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Medicinfritt Erbjudande.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna på vår hemsida så får du hjälp med ditt ärende.

Medicinfritt Erbjudande

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas