Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

I Finland behandlar man psykos med samtal

I

Öppnar medicinfri behandling för ett stort paradigmskifte som mer än fyrdubblar andelen som tillfrisknar? Kan diagnosen schizofreni reduceras till en tiondel på årsbas samtidigt som sjukskrivningarna reduceras med en tredjedel? Ja, det är faktiskt möjligt om man slutar använda den standardbehandling med antipsykotiska preparat som bl.a. Socialstyrelsen rekommenderar.

Läs denna debattartikel av Walter Keim från norska Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i norska Dagens Medisin

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas