Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

I Norge har man rätt till medicinfri psykiatri – så här gick det till

I

För några år sedan fick man som patient rätt till medicinfri psykiatrisk vård i samtliga av Norges fyra sjukvårdsregioner. Det var frukten av att fem patientorganisationer gick samman och tillsammans drev norska myndigheter och politiker att fatta beslutet.
I denna film berättar föreningen Hvite Örns ordförande Jan- Magne Sörensen på ett mycket roligt och underhållande sätt om bakgrunden till beslutet, hur det gick till att driva fram det och hur utfallet har blivit.

Är det möjligt att driva fram något liknande i Sverige trots en total läkemedelsfixering hos ansvariga myndigheter? Vi hoppas på det och kommer under våren att starta aktiviteter i frågan. Om du eller din förening känner att ni vill vara med och arbeta för rätten till medicinfri psykiatrisk vård för patienter, kontakta oss!

Artikel är hämtad från Equal -För ett jämlikt Stockholm

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas