Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Hur kan du/ni stötta kampanjen?

H

I denna kampanj vänder vi oss till demokratiskt organiserade och fungerande föreningar, facebookgrupper, privatpersoner och företag som delar vår uppfattning om att verklig valfrihet i vården är viktig. I Norge samlade man över 10 000 personer i fem olika patientföreningar. Då blev man tillräckligt viktig för att bli lyssnad på av politiker. Vi tror att vi måste bli över 20 000 personer som deltar i den här processen. Vi ser med glädje att föreningar, företag och organisation i ett första skede ansluter sig kollektivt, att facebookgrupper sprider kunskapen om kampanjen till sina medlemmar och att privatpersoner ansluter sig och sprider information i vänkretsen.

Vi ser i ett andra skede hur man lokalt, i varje landsting måste börja bearbeta de lokala landstingspolitikerna som ansvarar för sjukvården. Vi ser också att det behöver göras framstötar till rikspolitiker när det gäller åtgärder på riksnivån, som riksdags- eller regeringsbeslut, om t.ex. rättighetslagstiftning, Försäkringskassan eller Socialstyrelsens uppdrag, handlingsplaner mm.

När vi kommer till det här skedet av kampanjen kommer vi att behöva samla våra krafter i lokala nätverk och arbetsgrupper kring vårt krav. Vi i Equal kan åta oss att sammankalla till de första träffarna när ingen annan gjort det. Vi ser inte framför oss någon fast organisation av kampanjen, varken centralt eller lokalt utan just nätverk och arbetsgrupper, där Kampanjen lever genom själva kravet som förs fram i olika samarbeten, utifrån olika argument i olika former. Vi kan också tänka oss att, om flera organisationer vill det, så skapas en gemensam nationell samordningsfunktion med representanter från deltagande föreningar och grupper. Organiseringen skall ändå vara decentraliserad, demokratisk och transparent.

 

Kampanjen Medicinfritt Erbjudande driver kravet:

“Rätt till behandling utan psykofarmaka i helA Sverige.”

Kampanjen är för verklig valfrihet i vården och en tilltro till att patienter kan göra kloka val utifrån sina egna behov.

Kampanjen är för ett bredare vårdutbud och en större tillgänglighet till olika socialpsykologiska och kroppsinriktade behandlingar och arbetssätt.

Kampanjen är inte emot psykofarmaka och vill inte att man tar medicinen från någon som mår bra av den.

Jag ställer mig bakom kampanjen Medicinfritt Erbjudandes krav

 

OBS! Glöm inte att bekräfta din underskrift i mejlet som du får skickat till dig. Om det inte syns i din inkorg se efter om mejlet har hamnat som skräppost!

Kampanjen Medicinfritt Erbjudande

Jag ställer mig bakom kampanjen Medicinfritt Erbjudandes krav:

"Rätt till behandling utan psykofarmaka i hela Sverige."

**your signature**

Dela med dina vänner:

   

 

CrowDfounding

Vi har en plan om att samla in pengar för att köpa Facebook annonser/Google annonser för att på det viset sprida information om vår kampanj och om själva frågan. Om du sätter in en summa garanterar vi att 100 % av denna kommer att användas till offensivt arbete i denna kampanj.

Swisha in ditt stöd till kampanjen så ska vi göra
allt för att synas så mycket som möjligt!

 

Swishnummer: 123 346 43 69 “Ange Medicinfritt” i meddelandefältet

Använd bannern nedan och lägg på er hemsida, nyhetsbrev mm.

Ladda ner bannern Medicinfritt ErbjudandeHögerklicka på bilden och välj ”Spara bild som”. Bildens storlek 800x800px
För andra storlekar kontakta oss på info (@) equalsthlm.se så ordnar vi det.

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas