Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Vilka ska vi påverka för att få igenom det vi vill?

V

I Norge lyckades man på ett ganska enkelt sätt få igenom rätten till medicinfri psykiatrisk behandling i alla sjukvårdsområden. Det berodde på att det redan fanns ett sådant förslag från politiken till den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen. Dessutom är den norska vården statlig så det behövdes bara att norska socialstyrelsen beordrade hälsodirektoraten att genomföra det som redan var beslutat. Trots detta fanns det ett starkt motstånd hos professionen att genomföra reformen.
Det gjorde att det dröjde ytterligare flera år innan de medicinfria behandlingserbjudandena var förverkligade. Här i Sverige har vi en ännu mer komplicerad situation:
– Socialstyrelsens avdelning för riktlinjer är helt i händerna på ”experter” knutna till ekonomiska intressen som sammanfaller med hög användning av psykofarmaka. Som en följd av detta ger socialstyrelsens riktlinjer rekommendationer som läkemedelsanvändning som förstahandsval. (Å andra sidan finns ett domstolsbeslut om att läkare inte behöver följa dessa utan att de bara är att ses som rekommendationer).

– Vården är uppdelad på 21 landsting/regioner som fattar egna, självständig beslut, i frågor om vilken vård som ska finansieras av dem.

– Vi har en psykiatrikerkår som är, om möjligt, ännu mer biologiskt inriktad än den norska.

Inom ramen för den här kampanjen kommer vi, när tiden är mogen (när vi är tillräckligt många), att tillverka förslag på motioner som kan presenteras för enskilda landstings- och rikspolitiker. Om kampanjen blir lyckad eller inte, kommer att bero på lokalt/regionalt arbete.

STÖTTA KAMPANJEN!
Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas